تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود مقاله عمران شهرسازیشناسه محصول: 762867
موجود

دانلود مقاله عمران شهرسازی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 4200تومان

برچسب ها :

دانلود مقاله عمران شهرسازی

دانلود مقاله عمران شهرسازی

دانلود مقاله عمران شهرسازی

 

 

 

 

دانلود مقاله عمران شهرسازی 65 ص

 

تعیین سقف جمعیت پذیری محلات:

جهت محاسبه سقف جمعیت پذیری محلات شهر و تعیین محدوده  ی شهر برای توسعه خدمات وضع موجود و اسکان و خدمات دهی جمعیت افزوده شده به شهر تا 10 سال آینده به شرح زیر عمل می نماییم:

در ابتدا باید مجموع زمین های قابل بارگذاری شامل: زمینهای زراعی، دامداری ها و اراضی بایر در هر محله به تفکیک و سپس کمبود کاربری ها در سطح محله در وضع موجود را محاسبه نموده و از هم کسر نماییم تا مساحت اضافی هر محله بدست آید .با تقسیم کردن این مساحت بر مجموع سرانه های پیشنهادی بدون در نظر گرفتن معبر به جمعیتی که امکان اضافه شدن به شهر را دارد می رسیم . روند این محاسبات را می توان در جدول شماره (1) مشاهده نمود. البته  مساحت باقی مانده در این قسمت بدون احتساب کمبود کاربری های سطح ناحیه  در وضع موجود می باشد .بنابراین در جدول شماره (2) کمبود مساحت کاربری های سطح ناحیه در هر ناحیه از شهر به نسبت میزان مساحت باقی مخانده در هر محله توزیع می شود و از مساحت اضافی محلات کسر می گردد. و مجددا با این مساحت باقی مانده و تقسیم آن بر مجموع سرانه پیشنهادی به جمعیتی می رسیم که مجموع آن از جمعیت قبلی کمتر می باشد.  

در ادامه این روند به دلیل این که مساحت باقی مانده برای هر محله بدون احتساب سهم هر محله از کمبود کاربری های سطح شهر در وضع موجود می باشد در جدول شماره (3) ابتدا مجموع مساحت کمبود کاربری های سطح شهر در نواحی به طور متناسب تقسیم شده و سپس در هر ناحیه نیز به نسبت مساحت هر محله توزیع می گردد.

و در نهایت از تقسیم مساحت باقی مانده بر مجموع سرانه پیشنهادی میزان جمعیتی که می تواند در هر محله جای گیرد بدست می آید که مجموع آن از مجمو ع جمعیت های جداول پیش تر کمتر می باشد.

 حال به دلیل اینکه اعداد بدست آمده برای سقف جمعیت پذیری هر محله و مساحت لازم برای تامین خدمات این جمعیت با مساحت های محله کاملا همپوشانی دارند و زمینی برای توسعه خدمات نسل آینده در درون محله باقی نمی ماند در جدول شماره (4)  20 درصد از میزان جمعیت پذیری هر محله کسر می شود تا مساحت اضافی بدست آمده از این 20 درصد به عنوان ذخیره در هر محله عمل نماید.

جدول شماره (1): تعیین میزان توان پذیرش جمعیت در هر محله

میزان پذیرش جمعیت

مجموع سرانه پیشنهادی

مساحت باقی مانده

مجموع اراضی قابل بارگذاری

مجموع مساحت کمبود وضع موجود در محله

شماره محله

 1. 7733675
 2. 1
 3. 8
 4. 8

   

15218

1

 1. 225352
 2. 1

 

299453

321956

22503

2

 1. 801536
 2. 1
 3. 2
 4. 2

   

15364

3

 1. 846351
 2. 1

 

288177

302480

14303

4

 1. 674776
 2. 1

 

280666

306559

25893

5

 1. 152497
 2. 1
 3. 01
 4. 01

   

16385

6

 1. 47388
 2. 1
 3. 01
 4. 01

   

109666

جمع کل

 

مساحت باقی مانده = مجموع مساحت کمبود کاربری ها ی رده محله در وضع موجود – مجموع اراضی قابل بارگذاری

میزان جمعیتی که محله می تواند بپذیرد= مجموع سرانه های پیشنهادی ÷ مساحت باقی مانده

جدول شماره (2): توزیع کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه در محلات هر ناحیه

میزان پذیرش جمعیت محله

مجموع سرانه پیشنهادی

مساحت باقی مانده محله با احتساب کمبود ناحیه

میزان مساحت کمبود ناحیه در محله

مساحت باقی مانده محلات

شماره محله

کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه در وضع موجود

شماره ناحیه

 1. 7630834
 2. 1
 3. 79682
 4. 003183

   

934529

 1. 8

1

44880

1

 1. 089778
 2. 1
 3. 0117
 4. 98833

   

299453

2

 1. 299507
 2. 1
 3. 1915
 4. 00849
 5. 2

    

3

 1. 406561
 2. 1
 3. 8524
 4. 14757
 5. 01

    

288177

4

45887

2

 1. 146451
 2. 1
 3. 4378
 4. 56215

   

280666

5

 1. 483444
 2. 1
 3. 257
 4. 753038
 5. 01

    

6

 1. 18883
 2. 1
 3. 547
 4. 46277
 5. 01
 6. 01

     

.

90767

جمع کل

میزان مساحت کمبود ناحیه در محله = مساحت باقی مانده هر محله در ناحیه   × کمبود مساحت کاربری های رده ناحیه

     مجموع مساحت های اضافی محلات ناحیه

 

 

 

جدول شماره (3): توزیع کمبود مساحت کاربری های رده شهر در نواحی و در محلات هر ناحیه

 

میزان پذیرش جمعیت محله

 

مجموع سرانه های پیشنهادی

 

مساحت باقی مانده محله با احتساب کمبود شهر

 

اختصاص کمبود رده شهر به محله

 

مساحت باقی مانده محله

 

شماره محله

 

اختصاص کمبود رده شهر به ناحیه

 

مساحت اضافی نواحی

 

شماره ناحیه

مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر

 

 1. 7298
 2. 1
 3. 1
 4. 699
 5. 8

    

1

 1. 35
 2. 547

 

889649

1

107296

شهر

 1. 405
 2. 1
 3. 3
 4. 74

   

285072

2

 1. 946
 2. 1
 3. 3
 4. 91
 5. 2

    

3

 1. 834
 2. 1
 3. 7
 4. 13
 5. 9

    

4

 1. 65
 2. 5

 

2

 1. 166
 2. 1
 3. 1
 4. 35
 5. 4

    

5

 1. 279
 2. 1
 3. 1
 4. 17
 5. 3

    

6

 1. 36
 2. 1

 

1643565

107296

1750861

 

107296

 

1750861

 

 

جمع

اختصاص کمبود رده شهر به ناحیه = مساحت اضافی نواحی  × مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر

مجموع مساحت اضافی نواحی

 

اختصاص کمبود رده شهر به محله = مساحت باقی مانده محله  × مجموع مساحت کمبود کاربری در رده شهر

مجموع مساحت اضافی نواحی

جدول شماره (4): اختصاص 20 درصد از توان پذیرش جمعیت در هر محله به اراضی ذخیره

مساحتی که در هر محله برای ذخیره می ماند

توان پذیرش جمعیت با کسر 20 درصد

20 درصد توان پذیرش

میزان توان پذیرش جمعیت

شماره محله

 1. 6

626

156

782

1

 1. 5

2741

685

3426

2

 1. 7

5188

1297

6485

3

 1. 7

2630

657

3287

4

49984

2561

640

3201

5

 1. 2

3091

772

3863

6

 1. 7

16837

4207

21044

جمع کل

خرید آنلاین


سایر محصولات

خلاصه درس و پاسخ نامه تشریحی سوالات کنکور سراسری دینامیک سازه(سال 91 و 92 و 93 و 94) ویژه دکتری عمران


این مجموعه شامل خلاصه درس و سوالات و پاسخ تشریحی درس دینامیک سازه ویژه کنکور دکتری می باشد که دارای ویژگی های زیر هست:1- خلاصه درس کاملا منظم و دسته بندی شده2- خلاصه درس با بیان

ادامه مطلب  
سوالات نظارت و اجرای نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحه


سوالات نظارت و اجرای نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-pdf- در 200 صفحهسوالات نظارت و اجرای نظام مهندسی عمران به همراه پاسخهای کلیدی و تشریحی سال92تا 95-

ادامه مطلب  
تحقیق بررسی ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازی به همراه تصاویر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :تعاریف تعاریف زیر با استفاد‌ه از متون، قوانین و مأخذ پایه شهرسازي ارائه شده است تا از هرگونه شبهه و برداشت شخصی از مفاهیم جلوگیری به عمل آورد .محدود

ادامه مطلب  
پاورپوینت نوشهرگرایی


توضیحات:فایل پاورپوینت نوشهرگرایی ،در حجم 48 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:در سالهای اخیر جنبش نو - شهرسازي به عنوان یكی از مطرح ترین دیدگاه های شهرسازي انسان گرا در سطح جهان مطرح گشته است  . شكل گیری این جنبش به اواخر دهه 1970 و

ادامه مطلب  
پاورپوینت سیستم یکپارچه شهرسازي


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 50 اسلاید قسمتی از اسلایدها:  یکی از اقدامات و امور اجرایی شهرداری ها نظارت بر ساخت و ساز های ساختمانها و تعیین تخلف آنها در مراحل ساخت، و انطباق آنها با اصو

ادامه مطلب  
متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازي اسلامی – 64 مقاله


متن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازي اسلامی – 64 مقاله همایش ملی معماری و شهرسازي اسلامی توسط دانشگاه هنر تبریز در سال 1390 برگزار شده است. متن کامل 64 مقاله به صورت PDF در این بسته ارائه شده است: 

ادامه مطلب  
دانلود کارورزی حسابداری سازمان مسكن و شهرسازي


دانلود کارآموزی حسابداری سازمان مسكن و شهرسازيدانلود کارآموزی حسابداری سازمان مسكن و شهرسازي  به منظور ایجاد تمركز و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازي، ده‌سازی و طرح‌های   آبادانی،وزارت مسكن وشهرسا

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد نظام مهندسی


فرمت فایل:ٌword(قابل ویرایش)تعداد16 صحفه   نظام مهندسی پیشرفت هر كشوری مرهون تلاشهای بیشمار مهندسان آن است. مهندسان هر جامعه با تكیه بر دانش و توان علمی خود، اقدام به اجرای پروژه­هایی می­كنند كه زیر ساخت­های آن جامعه را تشكیل

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد شهرسازي


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
 قسمتی از متن .docx : 
 
ملاک های شناخت شهر از روستا
به  سبب توسعه سریع شهری و مهاجرت روستایی و حومه نشینی

ادامه مطلب  
متن کامل مقالات همایش صد سال ملی معماری و شهرسازي معاصر ایران – 114 مقاله


همایش ملی صد سال معماری و شهرسازي معاصر ایران در مهر ۱۳۹۱توسط سازمان نظان مهندسی ساختمان استان البرز برگزار شده است.متن کامل 114 مقاله به صورت PDF در این بسته ارائه شده است. محورهای همایش ملی معماری و

ادامه مطلب  
logo-samandehi