تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود مقاله ارشد حسابداری اساسنامه شرکت خصوصی حسابداریشناسه محصول: 765362
موجود

دانلود مقاله ارشد حسابداری اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7400تومان

برچسب ها :

دانلود مقاله ارشد حسابداری اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

دانلود مقاله ارشد حسابداری اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری       دانلود مقاله ارشد حسابداری اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری  فصل اول: بسط و تکامل حسابداری 1- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که از حسابداری شده است عبارت است از: الف) حسابداری فن ثبت (دفتر روزنامه) طبقه بندی (دفتر کل و معین) تلخیص و تفسیر اطلاعات مالی می باشد. (تراز آزمایشی – ترازنامه صورت سود و زیان – صورت سرمایه – صورت گردشی وجوه نقد. ب) حسابداری حرفه خدماتی است که وظیفه آن ارائه خدمات مالی بر استفاده کنندگان (درون سازمان – برون سازمان) می باشد. ج) حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که از طریق همکاری بین اجزاء به هم پیوسته و وابسته در جهت میل به هدف مشترک در همان تهیه اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان است می نماید اجزاء این سیستم عبارتند از: 1- اصول، استانداردها و مقررات 2- دفاتر و نهادها 3- ابزار و وسایل کار 4- کارکنان د) حسابداری علم است. امروزه تلاش محققان رشته حسابداری آن است که حسابداری را به عنوان علم تعریف آن را به سمت عدم طبیعی. مهمترین خاصیت در ویژگی علم آن است که اولاً در طول زمان ثابت و غیرقابل تغییر است، ثانیاً پیش بینی آینده را دارد. 2- اصول پذیرفته شده حسابداری: مجموعه ای از قواعد و ضوابط به عنوان رهنمود حسابداران است انجام مراحل حسابداری مورد استفاده قرار گرفته و به سه گروه اصل زیر پذیرفته شده و طبقه بندی شده: الف) مفروضات بنیادی یا فرضیات مبنا ب)اصول کلیات حسابداری ج) ثبتهای محدود کننده الف) مفروضات حسابداری: اصول بدیهی و آشکاری هستند که نیازی به اثبات نداشته و زیربنای اصول عملیاتی حسابداری می باشد مورد قبول تمام جوامع حسابداری هستند. این فرضیات عبارتند از: 1- فرض تفکیک شخصیت 2- فرض تداوم یا استمرار فعالیت 3- فرض دوره مالی 4- فرض واحد اندازه گیری (پولی) 5- فرض تعهدی. فرض تعهدی: بر اساس این فرض در حسابداری باید درآمدها در هنگام تحقق شناسائی و ثبت شود زمان تحقق زمانی است که کالا به فروش رسیده و تحویل شده و خدمات انجام شده باشد حتی اگر وجه نقدی دریافت نگردد همچنین هزینه ها در هنگام وقوع یا تحویل باید شناسایی و ثبت شوند زمان وقوع زمانی است که کالای خریداری شده دریافت گردد و خدمات نیز مصرف شود حتی اگر هیچ وجه نقدی پرداخت نگردد. نکته: فرض نقدی عبارت است از آنکه درآمدها و هزینه ها فقط در هنگام دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی گردد. این فرض امروزه منسوخ شده بدلیل آنکه درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره زمانی را نمی تواند شناسایی کند. نکته: با استفاده از فرض تعهدی است که از حسابهای پیش پرداخت وجه نقد شناسایی گردد این پیش دریافت استفاده می شود بدلیل آنکه در این حسابها هنوز درآمد و هزینه نشده است ولی در فرض نقدی از حسابهای فوق استفاده نمی گردد. 1/7 ) بیمه یکساله به مبلغ 000/120 ب) اصول عملیاتی حسابداری: آنگرده از مفاهیم اساسی حسابداری از رهنمودها که و روشهای لازم در مورد نمونه اندازه گیری ثبت، گزارش اطلاعات مالی را فراهم می آورد اصل حسابداری نامیده می شود که این اصول معمولاً جنبه کاربردی و عملی دارند مهمترین این اصول عبارتند از: 1- اصل بهای تمام شده 2- اصل تحقق 3- اصل تطابق هزینه ها با درآمد 4- اصل انشاء نکته: اصل بهای تمام شده بر اساس فرض تداوم فعالیت می باشد. نکته: اصل تحقق درآمد و تطابق بر اساس فرض تعهدی می باشد. نکته: طبقه بندی بدهیها و دارایی ها بر جاری و بلندمدت بر مبنای فرض تداوم فعالیت می باشد. نکته: جهت اعمال اصل افشاء کامل از یادداشتهای همراه صورتهای مالی استفاده می شود. ج) اصول مقیاسها یا اصل محدود کننده: 1- اصل صرفه جویی (فزونی منابع بر مخارج) 2- اصل اهمیت 3- اصل خصوصیات و صنعت 4- اصل محافظ کاری (احتیاط) 5- اصل ثبات رویه (یکنواختی) اصل محافظه کاری: بر طبق این اصل هر گاه در مورد یک رویداد شخص بتوان روشهای متفاوتی را مطابق با اصول حسابداری بکار برد معمولاً روشی انتخاب می شود که دارای حداقل اثر افزایش سود خالص و جمع دارائیها داشته باشد به عبارت دیگر در این روش سعی می شود دارائیها و سود به کمترین میزان و از طرفی بدهیها و زیان به بیشترین مقدار اندازه گیری و شناسایی می شود مهمترین کاربرد این اصل در اعمال قاعده اصل بهای تمام شده با قیمت بازار می باشد مفهوم این قاعده آن است که در شناسایی موجودی کالا و سرمایه گذاری ها و همچنین برآورد غیر مفید دارائیها بین قیمت تمام شده و قیمت بازار مقایسه نموده اگر قیمت بازار کمتر شده لازم است دارایی را به اندازه کاهش قیمت در حسابهای گزارش نموده و هر گونه زبان را شناسایی نماییم. ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری: 1- مربوط بودن : یعنی اطلاعات حسابداری باید تصمیم گیرندگان را در تصمیم گیری منطقی و به طور درست یاری دهند از این لحاظ اطلاعاتی مربوط هستند که در تصمیم گیری ها موثر و با اهمیت باشند. 2- قابلیت اندازه گیری: کلیه اطلاعات مالی جهت انعکاس در صورتهای مالی قابل تشخیص و اندازه گیری باشند معیار اندازه گیری نیز واحد پول می باشد. 3- قابلیت اتکا: بر اساس این ویژگی استفاده کنندگان باید بر صورتهای مالی و گزارشات اعتماد و اطمینان کافی داشته باشند لذا کلیه رویدادهای مالی باید بر اساس اسناد و مدارک صحیح و واقعی در حسابها ثبت شوند. 4- قابلیت مقایسه: بر اساس این ویژگی صورتهای مالی سالهای مختلف واحد تجاری باید طبق اصل یکنواخت تهیه شده باشند تا بتوان آنها را با هم مقایسه اطلاعات مالی جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان با اهمیت می باشند. صورتهای مالی اساسی: 1- ترازنامه          2- صورت حساب سود و زیان        3- صورت حساب سود و زیان انباشته (نتیجه در صورت سرمایه منظور می شد) 4- صورت گزارش وجه نقد 5- یادداشتهای همراه صورتهای مالی. در موسسات مختلف معمولاً سود و زیان به شکلهای متنوعی وجود دارد این موسسات عبارتند از: الف) موسسات خدماتی: در این نوسانات سود از رابطه زیر بدست می آید: هزینه ها – درآمدها = سود و زیان صورت حساب سود و زیان در این نوسانات بر اساس همین رابطه تهیه می گردد. ب) موسسات بازرگانی: در این موسسات فرمول سود از رابطه زیر بدست می آید: هزینه عملیاتی – ب ت ک ف – فروش = سود و زیان صورت حساب سود و زیان در این موسسات به دو شکل زیر تهیه می گردد. حالت اول: یک مرحله ای             حالت دوم: دو مرحله ای در حالت اول صورت حساب عملکرد یا سود ناخالص تهیه می شود و در مرحله دوم صورت سود و زیان که به صورت زیر تهیه می شود: شرکت الف صورت حساب عملکرد منتهی به سال ............شرکت ب صورت حساب عملکرد منتهی به سال ............فروش خالص سود ناخالصهزینه عملیاتی سود خالص عملیاتی خرید خالص + سایر درآمدها- سایر هزینه ها- م کالا آخر دوره سود خالص حاصل از فعالیتهای عادی و مستمرسود ناویژه ج) نوسانات تولیدی: در این نوسانات به دلیل فرآیند تولید محصول و ورد مواد اولیه و حسابها معمولاً صورت حساب سود و زیان گسترده تر می باشد که عبارتند از: 1- روش دو مرحله ای: در این نوع دو نوع صورت حساب تهیه می شود که تهیه این صورت حسابهای به دو روش مختلف می باشد: مرحله 1: تولیدی – سود و زیان مرحله 2:  ب ت – عملکرد روش اول: در این روش صورت حساب تولید یا بهای تمام شده کالای ساخته شده و صورت حساب عملکرد سود و زیان تهیه می شود. شرکت الف صورت حساب ب ت ک ف منتهی به سال ............شرکت الف صورت حساب ب ت ک ف منتهی به سال ............مواد اولیه فروش خالص دستمزد سربار کارخانه ساخت کالای ساخته شده اول دروهبهای اولیهکالای ساخته شده طی دوره+ کار درجریان ساخت اول دورهکالای آماده برای فروش- کار در جریان ساخت آخر دورهکالای ساخته شده آخر دورهسود ناخالصهزینه کل سود خالص روش دوم: در این روش صورت حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته و صورت حساب سود وز یان تهیه می گردد. شرکت الف صورت حساب ب ت ک ف منتهی به سال ............شرکت الف صورت حساب عملکرد سود و زیان منتهی به سال ............مواد اولیه فروش دستمز - ب ت ک ف سربار سود ناخالصبهای اولیه- هزینه ها+ کالا درجریان ساخت اول دورهسود خالص- کالا در جریان ساخت آخر دورهب ت ک ساخته شده + کالای ساخته شده اول دوره- کالای ساخته شده پایان  دورهب ت ک ف روش سه مرحله ای: در این روش سه نوع صورت حساب شامل صورت حساب تولید و صورت حساب عملکرد و سود و زیان تهیه می شود که  به صورت زیر است: صورت تولیدصورت عملکردصورت سود و زیانمواد اولیهفروش خالصسود ناخالص+ دستمزد- ب ت ک فهزینه عملیاتی+ سربارم کالا اول دورهسود خالص عملیاتیبهای اولیه+ کالای ساخته شده طی دوره+ سایر درآمدها+ کار در جریان ساخت اول دورهکالای آماده برای فروش- سایر هزینه ها-کار در جریان ساخت آخر دوره- م کالا آخر دورهب ت ک ساخته شده ب ت ک فسود ناخالص سود خالص فعالیتهای عملیاتی مسائل خاص در صورت حساب سود و زیان: معمولاً در صورت حساب سود و زیان علاوه بر رویدادهای عادی و مستمر که جهت محاسبه سود و زیان ارائه می شوند رویدادهایی نیز هستند که عادی و مستمر نیستند که لازم است این رویدادها نیز در صورت حساب سود و زیان دو رده شود این رویدادها عبارتند از: 1:  1-1 اقلام غیر عادی 2-1 اقلام غیر مستمر 2: اقلام غیر مترقبه          3: عملیات متوقف شده          4: تغییرات حسابداری 1-1: اقلام غیرعادی اقلامی هستند که وقوع آنها به صورت طبیعی و در رابطه با فعالیتهای اصل شرکت نباشند مانند زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری بلندمدت. . 2-1 : اقلام غیرمستمر رویدادهایی هستند که وقوع آنها عادی است ولی به طور مستمر و مداوم نمی باشد قبلاً اگر شرکت در نتیجه فروش دارایی ثابت خود سود یا زیان کسب کند این رویداد جز اقلام غیر مستمر محسوب می شود.2- به رویدادهایی گفته می شود که دارای ویژگی های زیر است: الف) ماهیت غیرعادی دارد                    ب) وقوع آنها مستمر نباشد. سه نمونه از رویدادهای غیرمترقبه عبارتند از: الف) خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل در مناطق که وقوع این رویدادها مستمر نیستند. ب) مصادره یا صلب مالکیت توسط یک کشور خارجی ج) ممنوعیت اشتغال به فعالیتی از طریق وضع مقررات جدید. 3- آن بخش از واحدهای تجاری که فعالیتهای جداگانه ای از کل فعالیتهای واحد تجاری را انجام می دهد اصطلاحاً یک قسمت صنعتی از واحد تجاری نامیده می شوند اگر عملیات این بخش در اثر عوامل مختلف متوقف شده باشد باید نتیجه آن را به طور جداگانه گزارش کرد مثلاً یک واحد تولیدی اگر دارای یک ساختمان جدا جهت نمایش و عرضه محصولات خود داشته باشد در نتیجه توقف این بخشی هر گونه سود و زیان به طور جداگانه گزارش می کند. 4- تغییرات حسابداری شامل موارد زیر می باشد. الف) تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری. ب) تغییر درآمدهای حسابداری مثلاً اگر عمر چند یک دارایی در نتیجه اطلاعات جدید تغییر پیدا کند استهلاک آن دارایی نیز تغییر خواهد کرد. ج) تغییر در شخصیت حسابداری. مثلاً اگر شرکتی یک شرکت فرعی نیز به تملک خود درآورده باشد نحوه گزارشهایی این شرکت تغییر خواهد کرد. * نحوه ارائه مسائل خاص در صورت حساب سود و زیان به صورت روبرو می باشد. فروش خالص  سود و زیان انباشته:ب ت ک ف سود ناخالص این صورت حساب به عنوان مکمل سود و زیان و ترازنامه تهیه می شود و آنرا می توان به صورت مستقل و یا در ادامه صورت حساب سود و زیان تهیه نمود. نحوه تهیه این صورت حساب به صورت زیر است: - هزینه عملیاتی  سود خالص عملیاتی + سایر درآمدها  - سایر هزینه ها  سود خالص حاصل از فعالیت عادی  اضافه کسر اقلام غیر عادی و غیر مترقبه  سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه  اضافه/کسر اقلام غیر مترقبه  سود خالص قبل از عملیات متوقف شده  اضافه/ کسر عملیات متوقف شده  سود خالص قبل از تغییرات - مالیات بر درآمد  سود خالص قابل تقسیم  شرکت الف صورت حساب سود انباشته منتهی به سال ...سود انباشته اول دوره قبل ا اصلاح اشتباهات  اضافه / کسر اصلاح اشتباهات با اهمیت دوره قبل  سود انباشته اول دوره اصلاح شده  + سود خالص پس از کسر مالیات سال جاری سود قابل تقسیم  - تخصیص سود:  1- اندوخته قانونی  2- اندوخته احتیاطی  3- اندوخته سود سهام    مانده سود انباشته پایان دوره مالی  اقلام کاهنده دارایی ها: بعضی از دارائیها دارای ماهیت بستانکار هستند ولی در ترازنامه در قسمت دارایی ها و به صورت کسر از آنها گزارشی می شود. مهمترین این حسابها عبارتند از: 1- استهلاک انباشته دارایی های ثابت که در زیر هر دارایی و به صورت کسر از آن گزارش می شود. 2- ذخیره م.م.و که این حساب از حسابهای دریافتی قابل کسر می باشد. 3- ذخیره کاهش ارزش موجودی کالا 4- ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام فصل 3بخش اول: ترازنامه: صورت حساب است که وضعیت مالی شامل دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه را در یک تاریخ معین نشان می دهد. اصول و مفاهیم حاکم برتر از نامه: 1- اندازه گیری و ارزیابی 2- فرض تداوم فعالیت (استمرار) 3- و فرض واحد اندازه گیری 4- اصل افشا 5- اصل اهمیت. 1- گروههای مختلف اقلام ترازنامه بر مبنای ضوابط و اصول مشخصی اندازه گیری و گزارش می شوند. دارایی های پولی مانند وجه نقد سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده ها و حسابها و اسناد دریافتی معادل ارزش فعلی گزارش می شوند. دارایی های غیرپولی مانند: موجودی مواد و کالا و پیش پرداختها (کوتاه مدت) و همچنین ساختمان، ماشین آلات سرمایه گذاری بلندمدت، سرقفل (بلندمدت) به بهای تمام شده در ترازنامه گزارش می شود. بدهیها اعم از جاری به بلندمدت به ارزش فعلی (مبالغ قابل پرداخت) گزارش می شوند. 2- طبقه بندی اقلام ترازنامه به جاری و بلندمدت بر مبنای این فرض می باشد. 3- این فرض نشان می دهد که اقلام ترازنامه برحسب واحد پول رسمی هر کشور در ترازنامه منعکس می شود. 4- در این اصل تمام اطلاعات مربوط به ترازنامه به طور مشخص گزارش می شود. شکل و محتوای ترازنامه: ترازنامه معمولاً بر اساس معادله اساسی حسابداری به سه شکل مختلف تهیه می شود که به شرح زیر است: 1- شکل حساب (T) 2- شکل وضعیت مالی 3- شکل گزارشی. 1- در این روش که روش سنتی نیز می باشد کلیه دارائیها در سمت راست و بدهیها و سرمایه در سمت چپ قرار می گیرد. 2- این روش تأکید بر سرمایه در گردش دارد و بر اساس فرمول زیر تهیه می شود. سرمایه در گردش:  (بدهی جاری – دارایی جاری) = حقوق صاحبان سهام (بدهی غیرجاری – دارایی غیرجاری)+ دارایی جاری                                بدهی غیرجاری - بدهی جاری                               ارزش ویژه شرکت  سرمایه در آموزش                       حقوق صاحبان سهام دارایی غیرجاری                           سرمایه سهام عادی                                                        سود انباشته                                                        اندوخته  جمع حقوق صاحبان سهام  3- این روش مانند حساب T می باشد با این تفاوت که اقلام ترازنامه به جای آنکه در سمت راست و چپ  گزارش شوند در زیر همدیگر می آیند.                      دارایی ها:                          دارایی جاری                           دارایی ثابت                           جمع دارایی                      بدهی:                          بدهی جاری                           بدهی ثابت                           جمع بدهی ها  حقوق صاحبان سهام جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام  طبقه بندی اقلام ترازنامه: الف) دارایی ها: دارایی ها به دو گروه اصلی و چند گروه فرعی به صورت زیر طبقه بندی می شوند: 1- دارایی جاری: الف) اقلام پولی ب) اقلام غیرپولی 2- دارایی غیر جاری (بلندمدت): 1- سرمایه گذاری بلندمدت 2- اموال – ماشین آلات – تجهیزات – دارایی های عملیاتی مشهود 3- دارایی نامشهود 4- سایر دارایی ها 5- مخارج انتقالی به دوره های آتی. 1- دارایی جاری: عبارت است از موجودی نقد و سایر دارایی هایی که به طور معقول انتظار می رود طی چرخه عادی عملیات یا ظرف یکسال (هر کدام طولانی تر است) به وجه نقد تبدیل شود یا به فروش رود و یا مصرف شود. گروه بندی دارایی های جاری: 1- موجودی فقد شامل موجودی بانک – موجودی ؟؟ و تنخواه گردانها و موجودی صندوق 2- سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام و سایر اوراق بهادار 3- حسابهای دریافتی تجاری (کوتاه مدت) 4- اسناد دریافتی تجاری (کوتاه مدت) 5- سایر حسابها و اسناد دریافتی مانند مطالبات از صاحبان سهام، مدیران، کارکنان و سود سهام دریافتی و سپرده های موقت مانند سپرده نزد گمرک (موارد ذکر شده اقلام پولی هستند) 6- موجودی مواد و کالا شامل مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده 7- سفارشات مواد و کالا 8- پیش پرداختها. (اقلام غیرپولی) * نکته: وجوه مسدود شده بانکی که به دستور مقامات قضایی نزد بانک مسرود می گردد بدلیل محدودیت در استفاده از آن جز دارایی جاری محسوب نمی گردد. بلکه جز سایر دارائیها طبقه بنی می شود. گروه بندی سرمایه گذاری بلندمدت: 1- سرمایه گذاری بلندمدت در سهام اوراق قرضه سایر شرکتها. 2- سرمایه گذاری در واحدهای فرعی. 3- سپرده بازخرید اوراق قرضه 4- سپرده بازخرید مزایای پایان خدمات کارکنان 5- سپرده های بلندمدت 6- سرمایه گذاری بلندمدت در دارایی مشهود مانند زمین – ساختمان که در عملیات جاری واحد تجاری به کار گرفته نمی شود و به منظور توسعه آتی تحصیل شده است. گروه بندی اموال – ماشین آلات، تجهیزات: این اصطلاح به دارایی هایی گفته می شود که: الف) دارایی موجودیت عینی باشند. ب) در عملیات واحد تجاری استفاده شوند. ج) قصد سرمایه گذاری یا فروش مجرد تحصیل فشرده باشند. د) عمر نسبتاً طولانی داشته باشند. ه) دارای منافع آتی قابل اندازه گیری باشند. مهمترین اموال ماشین آلات و تجهیزات عبارتند از: 1- زمین 2- ساختمان 3- انواع تأسیسات 4- اثاثه 5- منسوبات 6- وسایط نقلیه 7- ابزار 8- غالبها 9- ساختمانهای در جریان تکمیل 10- منابع طبیعی. گروه بندی دارایی های نامشهود: دارایی های نامشهود به آن گروه از دارایی های بلندمدت گفته می شود که فاقد موجودیت عینی است و به لحاظ حقوق و مزایایی که مالکیت بر آنها فراهم می آورد دارای ارزشی است. مهمترین این دارایی ها عبارتند از: 1- حق امتیاز 2- علائم تجاری 3- سرقفلی 4- حق اختراع. گروه بندی مخارج انتقالی به دوره های آتی: 1- مخارج قبل از بهره برداری 2- پیش پرداخت بلندمدت هزینه های بیمه 3- هزینه های تأسیس ب) بدهیها: 1- بدهی جاری 2- بدهی بلندمدت. 1- بدهی جاری عبارت است از تعهدات کوتاه مدتی که انتظار می رود از محل دارائیهای جاری موجود یا ایجاد بدهیهای جاری دیگر نقیصه شوند. بدهیهای جاری به صورت زیر در ترازنامه گزارش می شوند. 1- اضافه برداشت بانکی 2- اسناد پرداختی 3- حسابهای پرداختی تجاری 4- سایر حسابهای پرداختی مانند: دستمزد پرداختنی، اجاره محل پرداختنی، سود و کارمزد وامهای پرداختنی، مالیاتهای تکلیفی پرداختنی. حق بیمه پرداختی و سپرده های دریافتی از پیمان کاران 5- پیش دریافت از مشتریان 6- ذخیره مالیات (مالیات بر درآمد شرکت) 7- سود سهام پرداختنی 8- وامهای پرداختنی. گروه بندی بدهیهای بلندمدت: 1- اوراق قرضه پرداختنی 2- اسناد پرداختنی بلندمدت 3- وامهای پرداختنی بلندمدت 4- پیش دریافت بلندمدت از مشتریان 5- ذخیره مزاییا ؟؟خدمت کارکنان 6- درآمدهای انتقال به دوره های آتی. ج) حقوق صاحبان سهام: 1- سرمایه 2- صرف سهام (شرکت سهام یا اضافه ارزش سهام) 3- اندوخته ها 4- سود یا زیان انباشته (سود تخصیص نیافته) یا سود سنواتی یا سود تقسیم نشده با مازاد اکتساب. 1- معمولاً به شکل سهام عادی و سهام ممتاز می باشد ضمناً تعهد صاحب سهام باید در همین قسمت از سرمایه کسر گردد. 3- عبارت است از هر گونه محدودیت در توزیع سود بین سهامداران مانند اندوخته قانونی، اندوخته توسعه و تکمیل اندوخته احتیاطی. 5- سود تحقق نیافته ناشی از اضافه ارزش در اموال، ماشین آلات، تجهیزات. 6- زیان تحقق نیافته در ارزش سرمایه گذاری بلندمدت. صورت منابع و مصارف: صورت حسابی است که نشان دهنده تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی می باشد جهت تهیه این صورت حساب دو روش وجود دارد که عبارتند از: الف) روش مستقیم: در این روش از طریق تجزیه و تحلیل حسابها کلیه منابع ورودی نقدی مانند وجوه دریافتی از مشتریان و فروشهای نقدی را محاسبه می نماییم. ب) روش غیرمستقیم: در این روش از سود یا زیان ویژه به عنوان مبنا استفاده نموده و با تأثیر اقلام جاری سود یا زیان نقدی را محاسبه می نماییم. شکل تهیه این صورت حساب به روش غیرمستقیم به صورت زیر است. روش غیرمستقیم بخش اول: منابع الف – فعالیتهای عملیاتی سود یا زیان خالص                                                  + افزایش در بدهی جاری کاهش در دارایی جاری  زیان حاصل از فروش دارایی هزینه استهلاک  جمع اضافات                            - کاهش در بدهی جاری  افزایش در دارایی جاری  سود حاصل از فروش دارایی  جمع کسورات                          و خالص افزایش یا کاهش                                        وجه نقد حاصل از ضرورت در فعالیتهای عملیاتی                   ب) سایر منابع مالی 2-1 : اقلام غیرمستمر رویدادهایی هستند که وقوع آنها عادی است ولی به طور مستمر و مداوم نمی باشد قبلاً اگر شرکت در نتیجه فروش دارایی ثابت خود سود یا زیان کسب کند این رویداد جز اقلام غیر مستمر محسوب می شود.2- به رویدادهایی گفته می شود که دارای ویژگی های زیر است: الف) ماهیت غیرعادی دارد                    ب) وقوع آنها مستمر نباشد. سه نمونه از رویدادهای غیرمترقبه عبارتند از: الف) خسارات ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل در مناطق که وقوع این رویدادها مستمر نیستند. ب) مصادره یا صلب مالکیت توسط یک کشور خارجی ج) ممنوعیت اشتغال به فعالیتی از طریق وضع مقررات جدید. 3- آن بخش از واحدهای تجاری که فعالیتهای جداگانه ای از کل فعالیتهای واحد تجاری را انجام می دهد اصطلاحاً یک قسمت صنعتی از واحد تجاری نامیده می شوند اگر عملیات این بخش در اثر عوامل مختلف متوقف شده باشد باید نتیجه آن را به طور جداگانه گزارش کرد مثلاً یک واحد تولیدی اگر دارای یک ساختمان جدا جهت نمایش و عرضه محصولات خود داشته باشد در نتیجه توقف این بخشی هر گونه سود و زیان به طور جداگانه گزارش می کند. 4- تغییرات حسابداری شامل موارد زیر می باشد. الف) تغییر در اصول پذیرفته شده حسابداری. ب) تغییر درآمدهای حسابداری مثلاً اگر عمر چند یک دارایی در نتیجه اطلاعات جدید تغییر پیدا کند استهلاک آن دارایی نیز تغییر خواهد کرد. ج) تغییر در شخصیت حسابداری. مثلاً اگر شرکتی یک شرکت فرعی نیز به تملک خود درآورده باشد نحوه گزارشهایی این شرکت تغییر خواهد کرد.   تعداد صفحات:125 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

خرید آنلاین


سایر محصولات

پایان نامه حریم خصوصي 230 صداشتن حریم خصوصي یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزشهایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می آورد.بر پایه این حق یک شخص یا گروه می تواند مسائل شخصی زندگی خود را از دسترسی دیگران دور نگه داشته یا اطلاعات مربوط به خود را تحت کنترل داشته باشد. علا

ادامه مطلب  
مقاله تئوری حسابداري


      مقاله تئوری حسابداري مقدمه‌: تئوری حسابداري مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري ر

ادامه مطلب  
پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصي. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 230 صفحه مقدمه: الف) طرح موضوع یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزا

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بررسی چگونگی حمایت از خصوصي سازی و چالش های فرارو


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 44 صفحه        چکیدهخصوصي سازی یک روش برای ارتقا کارایی و بهره وری بنگاههایی اقتصادی کشور مبتنی بر ایجاد محیط رقابتی، محو انحصاری

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی شرکت برق


     دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی شرکت برق  مقدمه استانداردهای حسابداري بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداري با هدف تدوین استاندا

ادامه مطلب  
83 دانلود تحقیق: بررسی جامع ویژگی های حسابداري دولتی و حسابداري بودجه ای


        فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    147  فصل اول: حسابداري دولتیتعریف حسابداري:حسابداري به انحناء

ادامه مطلب  
دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربری وحیدبار


       دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربری وحیدبار مقدمهدر چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداري در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و باز

ادامه مطلب  
تحقیق تفاوت حسابداري عملی و حسابداري دولتی ،113 صفحه،docx


این تحقیق در مورد تفاوت حسابداري عملی و حسابداري دولتی  در 113صفحه و در قالب ورد و شامل تفاوت حسابداري عملی و حسابداري دولتی ،حسابداري دولتی،حسابداري عملی،تعریف حسابداري،حسابداري بازرگانی، اطلاعات حسابداري دولتی،حساب

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی


فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 51 اسلاید     پیشگفتاردر17 ژوئیه 1998، با تلاش‌های سازمان ملل، كنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 كشور

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري دولتی


       دانلود مقاله حسابداري دولتی  فصل اول: حسابداري دولتیتعریف حسابداري:حسابداري به انحناء گوناگون تعریف شده است.  كامل ترین تعریف فن حسابداري به شرح زیر است:   حسابداري عبارت است از فن ثبت، طب

ادامه مطلب  
دانلود مقاله کامل درباره سهام عدالت


      لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحه :43 بخشی از متن مقالهپیشگفتار:خصوصي سازی بنگاه های دولتی یكی از مهمترین ابزار بهبود عملكرد اقتصادی در كشورهای صنعتی

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی


       دانلود مقاله ارشد حقوق اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی فهرست مطالبعنوان              &nb

ادامه مطلب  
مقاله انگلیسی حسابداري با ترجمه با عنوان: عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟


مقاله انگلیسی حسابداري با ترجمه با عنوان: عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالی و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟مقاله انگلیسی حسابداري و مالی سال 2016 با عنو

ادامه مطلب  
کتاب تئوری حسابداري رشته حسابداري


 کتاب تئوری حسابداري رشته حسابداريتوضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته حسابداري برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکور95سعی شده مطالب این کتاب به گونه ای طرح ریزی و تألیف شود که ، داوطل

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد حسابداري در گذر زمان


فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد17صحفه    حسابداري با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها ودر پاسخ به نیازهای ف

ادامه مطلب  
مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تحقیقات کیفی حسابداري مدیریت: ارزیابی ارائه و ارتباط


دانلود  مقاله ی ترجمه شده ی مدیریت تحقیقات کیفی حسابداري مدیریت: ارزیابی ارائه و ارتباطQualitative management accounting research: Assessing deliverablesand relevance  فایل ترجمه به صورت ور

ادامه مطلب  
حریم خصوصي در حقوق ایران


عنوان: حریم خصوصي در حقوق ایرانقالب بندی: WORDتعداد صفحات: 33این تحقیق در مورد حریم خصوصي بوده و به طور کامل به بررسی مفهوم ، شرایط و قوانین حقوقی حریم خصوصي می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی حسابداري شركت كامپیوتری طاها


     دانلود مقاله حسابداري پروژه مالی حسابداري شركت كامپیوتری طاها مقدمه پروژه حسابداري حاضر حاصل تحقیق و پژوهش در شركت طاهاكه نمایندگی ماتریكس می باشد واقع در 30 متری سینما سعدی شیراز می

ادامه مطلب  
پروژه آماده استاندارهای حسابداري در ایران


استانداردهای حسابداري بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداري با هدف تدوین استانداردهای حسابداري هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است.دامنه کاربرد استاندار

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد حسابداري اساسنامه شرکت خصوصي حسابداري


      دانلود مقاله ارشد حسابداري اساسنامه شرکت خصوصي حسابداري  فصل اول: بسط و تکامل حسابداري 1- تعاریف حسابداري: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداري به تدریج تکامل یافته امروزه عمده تری

ادامه مطلب  
پایان نامه حسابداري دولتی


 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات109فصل اول: حسابداري دولتیتعریف حسابداري:حسابداري به انحناء گوناگون تعریف شده است. كامل ترین تعریف فن حسابداري به شرح زیر است: حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یك مؤسسه در قال

ادامه مطلب  
دانلود پروژه حسابداري و حسابرسی دولتی


از آنجائیکه جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دستیابی به نا شناخته ها  میباشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر توسعه ای غیر قابل انکار است. نیاز به توسعه حسابداري روز به روز افزایش می یابد . در  قرون وسطی مرسوم بود

ادامه مطلب  
خصوصي سازی بانک ها


مدیریت برفرایند خصوصي سازی در نظام بانكی   یكی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاكتورهای توسعه اقتصادی كشورهای پیشرفته دنیا "خصوصي سازی" است .خصوصي سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مكانیزم بازار و بازارگرا كردن آنها است و طیف گسترده‌ای

ادامه مطلب  
دانلود تحقیق مالی شرکت باربری وحیدبار


دانلود تحقیق مالی شرکت باربری وحیدباردانلود تحقیق مالی شرکت باربری وحیدبار  مقدمهاقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه استبخش اولآشنائی با نظام و مقررات جاری شرکت باربری وحیدبارقسمت اول: نظام حسابداري شرکت باربری وحیدبار۳ـ نظام حساب

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري


 تعداد صفحات : 118 صفحه     -      قالب بندی :  word           مقدمه‌: تئوری حسابداري مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه اس

ادامه مطلب  
دانلود مجموعه کامل استانداردهای حسابداري با فرمت Word


به نام یکتا خالق بی همتا دانلود مجموعه کامل استانداردهای حسابداري با فرمت Wordفرمت فایل :  word (قابل ویرایش و تغییر)تعداد فایل ها : 32 فایل کامل استاندارد حسابداري ایران به فرمت وردتعداد صفحات : مجموعا حد

ادامه مطلب  
«خصوصي سازی و كاستی های سیستم مالی»


فرمت وورد 47 صفحهمفاهیم و تعاریف:اندیشه اصلی در تفكر خصوصي سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصي را مجبور می كند تا عملكرد كارآتری در بخش عمومی داشته باشند.«بیس لی» و «لیتل چایلد»

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بررسی وضعیت بانكهای خصوصي در ایران


فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 64 صفحه      فهرستفصل اول: آشنایی با بانكداریفصل دوم: بررسی جنبه های گوناگون خصوصي سازیفصل سوم: آشنایی با فرآیند خصوصي سازیفصل چهارم: نتایج خصوصي سازی و دید

ادامه مطلب  
دانلود پروژه بررسی وضعیت بانکهای خصوصي در ایران (فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 71


بانکهای خصوصيعنوان پایان نامه  :  بررسی وضعیت بانکهای خصوصي در ایرانقالب بندی :  Wordشرح مختصر :  در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اق

ادامه مطلب  
دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداري بانك كارآفرین


       دانلود مقاله بررسی سیستم حسابداري بانك كارآفرین فهرست مطالبعنوان                    

ادامه مطلب  
پروژه نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی. doc


     نوع فایل: wordقابل ویرایش 140 صفحه چکیده:دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 د

ادامه مطلب  
دانلود پروژه میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداري


خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداري زمینه های بیشتری را برای تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام دانشجویان در رقابت های آموزش مجازی دیده می ش

ادامه مطلب  
مقالات رشته حسابداري با فرمت ورد


       بیش از 190 مقاله رشته حسابداري با فرمت word محتویات این بسته با ارزش به شرح زیر است :مقالات رشته حسابداري با فرمت ورد : استانداردهای حسابرسی حسابداري اموال و ماشین آلات اجاره اهرمی ارز و یکسان س

ادامه مطلب  
پایان نامه حسابداري صنعتی


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:74     وظایف حسابداري صنعتی 1- تعیین بهای تمام شده كالا یا خدمات تولید یا ارائه شده بمنظور قیمت گذاری 2- تعیین بهای تمام شده كالای ساخته شده جهت ارائه در صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان) 3- مشار

ادامه مطلب  
خصوصي سازی و كاستی های سیستم مالی


فرمت فایل:wordتعداد صفحات: 43 صفحه مفاهیم و تعاریف:اندیشه اصلی در تفكر خصوصي سازی این است كه فضای رقابت و نظام حاكم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصي را مجبور می كند تا عملكرد كارآتری در بخش عمومی داشته باشند. «بیس لی» و «

ادامه مطلب  
پایان نامه بررسی آثار و پیامدهای خصوصي سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی ها و سرمایه گذاری های شركت های بیمه


 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات95پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسیدر رشته مدیریت بیمه  چكیده: در این تحقیق سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده

ادامه مطلب  
logo-samandehi