تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

دانلود مقاله ارشد حسابداری بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورسشناسه محصول: 765395
موجود

دانلود مقاله ارشد حسابداری بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورس

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10500تومان

برچسب ها :

دانلود مقاله ارشد حسابداری بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورس

دانلود مقاله ارشد حسابداری بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورس       دانلود مقاله ارشد حسابداری بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام در بورس   بیان موضوعاصولاً واحدهای تجاری وجوه نقد مورد نیاز را جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ از طریق استقراض و افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. فعالیتهای تأمین مالی مباحث هزینه سرمایه و ساختار سرمایه را به دنبال دارد که از جمله موضوعات مهم در تئوری مالی می‌باشد و همواره توجه محققان را به خود معطوف داشته است. استفاده از استقراض و انتشار سهام از نظر هزینه سرمایه، میزان بهره و یا سود تقسیمی آن، مزایا و منافع هر یک و اثرات آن بر روی بازده سهام قابل بحث است. در مورد ساختار سرمایه نیز همواره این دغدغه وجود داشته که آیا می‌توان با تغییر ترکیب ساختار سرمایه از طريق فعاليتهاي تامين مالي ارزش سهام در بازار را تغییر داد يا خير. با توجه به توضیحات فوق این سؤال مطرح است که:آیا بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت انجام تحقیقبازار سرمایه یکی از منابع مهم تأمین سرمایه مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که لازمه آن مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران به دنبال منافع بیشتر و یا مخاطرات کمتر هستند پس در واقع عامل اصلی فعالیت مستمر بورس اوراق بهادار با یک روند رو به رشد همانا ایجاد اطمینان در بین سرمایه‌گذاران می‌باشد. بنابراین به منظور تداوم و افزایش مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری ضرورت دارد بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.تأمین مالی از جمله مسائلی است که می‌تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. سهامداران می‌خواهند تصمیمات تأمین مالی به گونه‌ای سازماندهی شود که بازدهی سهام آنها بیشتر شود و این پرسش برای آنها ایجاد می‌شود که انتشار سهام و استقراض چه اثری بر بازده سهام دارد و آیا این تغییرات می‌تواند به نفع آنها باشد يا خير. اهداف تحقیق  تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی اساسی در جهت كمك به سرمايه گذاران، مديران، تحليلگران سرمايه گذاري و ديگر ذينفعان در پيش بيني بازده سهام و اتخاذ تصميمات صحيح سرمايه گذاري (خريد و فروش سهام). فرضیه‌های تحقیقجریان وجوه حاصل از فعالیتهای تأمین مالی از دو دسته فعالیت ناشی می‌شود. یک دسته مربوط به سهام است که شامل صدور سهام می‌باشد و دسته دیگر مربوط به تسهیلات مالی است که شامل دریافت وام و بازپرداخت اصل آن می‌شود. لذا بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با طرح فرضیه‌های اصلی و فرعی زیر انجام می‌گیرد:  فرضیه اصلیبین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد. فرضیه‌های فرعی1- بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.2- بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد. روش تحقیقروش تحقیق حاضر پیمایشی- اکتشافی می باشد و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل خواهد شد. ابزار تحقیقجهت گردآوری اطلاعات از سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعاتی موجود استفاده می‌شود. اطلاعات مربوط به فعالیتهای تأمین مالی از صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات مرتبط با دارایی‌ها از ترازنامه استخراج می‌گردد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل آماری، نرم‌افزارهای آماری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرضيات مالينظرات مربوط به سهامفرضيه ارزشيابي نادرستاين فرضيه مي گويد شركت ها اوراق بهادار جديد را زماني منتشر مي كنند كه گران قيمت گذاري شود . پس هم انتشار سهام و هم انتشار اوراق قرضه پيش بيني مي شود با بازده آتي سهام رابطه منفي داشته باشد.بنابراین طبق اين فرضیه شرکتها رویدادهای تأمین مالی خارجی شان را زمانبندی می کنند تا از قیمت گذاری نادرست اوراق بهادارشان در بازارهای مالی سود برند. این فرضیه یک رابطه منفی را بین تغییرات تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام پیش بینی می کند یعنی انتشار سهام و اوراق قرضه منجر به بازده کمتر آتی سهام و بازخرید سهام و اوراق قرضه منجر به بازده بیشتر آتی سهام می شود و نیز اینکه اثر قیمت گذاری نادرست برای سهام در مقایسه با اوراق قرضه بزرگتر استفرضيه سرمايه گذاري بيش از حدطبق اين فرضيه رويداد هاي تامين مالي خارجي شركت ها به طور سيستماتيك با تصميمات سرمايه گذاري اضافي مديريت مرتبط است در واقع شركت هايي كه جديدترين تامين مالي را انجام مي دهند درگير جديدترين سرمايه گذاري ها مي شوند كه منجر به سرمايه گذاري بيش از حد مي شود و به واسطه رابطه منفي قوي بين سرمايه گذاري هاي جديدتر و بازده آتي سهام شركت ها، اين فرضيه يك رابطه منفي قوي بین تامين مالي خارجي جديد و بازده آتي سهام پيش بيني مي كندفرضيه مزيت مالياتي قرضه (بدهي)    از ديدگاه اين فرضيه ،انتشار سهام عادي جديد باعث کاهش دراهرم مالي مي شود . به دليل از دست رفتن مزيت مالياتي در اثر تامين مالي با سهام ، کاهش اهرم مالي باعث کاهش قيمت سهام شده و مقدار يا درصد کاهش قيمت با اندازه انتشار رابطه مستقيمي دارد . انتشار سهام به منظور بازخريد قرضه موجود، اثرات منفي بيشتري را نسبت به انتشار سهام به قصد تامين مالي مخارج سرمايه گذاري جديد دارد. زيرا تاثير بيشتري را روي اهرم مالي خواهد داشت. انتشار قرضه جديد ،بدهي هاي مالياتي آتي را کاهش داده و در نتيجه تاثير مثبتي را روي قيمت سهام خواهد داشت .فرضيه انتقال ثروت  اين فرضيه مي گويد آن دسته از رويدادهاي تأمين مالي كه اهرم مالي را كاهش مي دهند، احتمال وضعيت نامطلوب مالي را كاهش مي دهند ،بنابراين ثروت را از سهامداران به قرضه داران منتقل مي كنند و آنهايي كه اهرم مالي را افزايش مي دهند ،احتمال وضعيت نامطلوب مالي را كاهش داده و در نتيجه ثروت را از قرضه داران به سهامداران منتقل مي كنند. پس رويدادهایي كه اهرم مالي را افزايش مي دهند با بازده آتي سهام رابطه مثبت و آنهاييكه اهرم مالي را كاهش مي دهند رابطه منفي با بازده  آتي سهام دارند بنابراين طبق پيش بيني فرضيه انتقال ثروت تغييرات نهايي در بدهي با بازده سهام رابطه مثبت وتغييرات نهايي در سهام با بازده سهام رابطه منفي دارد.نظرات مربوط به واموامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتیاز يك ديدگاه وام می‌تواند به خصوص با نقش خود در ایجاد اطلاعات جدید وي‍ژه  راجع به فرصتهای سرمایه‌گذاری، افزایش جریانات نقدی شرکت و کاهش احتمال ناتوانی پرداخت، عدم تقارن اطلاعاتي موجود در بين فعالان مختلف بازار را كاهش داده و واکنش  متفاوت بازار را به دنبال داشته باشد و این در حالی است که بنا به عقیده دیگر، وام حاوی هیچگونه اطلاعات جدیدی نبوده و عدم تقارن اطلاعاتی بازار را کاهش نمی دهد. مطالعات داخلينتايج مطالعات داخلي درباره تاثير انتشار سهام و دريافت وام بر ارزش شركتهاي بورسعلي باغاني(1384) : بين تأمين مالي کوتاه مدت و بلند مدت و بازده سهام رابطه معني داري وجود ندارد. جابر زحمتکش(1384) : بين روشهاي تأمين مالي ساختار مالي شرکتهاي فعال در صنعت سيمان و بازده سهام آنها رابطه معني داري وجود ندارد و بازده سهام تحت تأثير ميزان بدهي در ساختار مالي شرکتها قرار نمي گيرد.مهرداد ولي پور (1384) : بين ساختار سرمايه و بازده سهام رابطه معني داري وجود ندارد و بازده سهام تحت تأثير بدهي هاي بلند مدت قرار نمي گيرد.حمید دهقانی فیروز آبادی(1383) : انتشار سهام باعث افزایش قیمت سهام شرکتها می شود و دریافت وام اثری بر قیمت سهام نداردمیر کریم عبادی دولت آبادی (1381): تأثیر انتشار سهام نسبت به وام بلند مدت بر قیمت سهام بیشتر است. همچنین افزایش سرمایه در مقایسه با استقراض بانکی اثر بیشتری روی بازده سهام دارد.نحوه انجام تحقيق جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق ابتدا فرضیه‌های فرعی از طریق رگرسیون دو متغیره مورد آزمون قرار می‌گیرند. سپس متغیرهای مستقل فرعی (متغیرهای مستقل فرضیه‌های فرعی) به طور همزمان همراه با متغیر وابسته از طریق رگرسیون چند متغیره به کار گرفته می‌شوند و در نهایت از طریق رگرسیون دو متغیره آزمون فرضیه اصلی انجام خواهد شد.  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنهاخالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیمیانگین دارایی‌هامتغیرهای مستقلخالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی که شامل فعالیتهای نقدی مربوط به سهام و وام است به عنوان یک رقم مجزا در صورت جریان وجه نقد در طبقه فعالیتهای تأمین مالی گزارش می‌گردد. خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل واممیانگین دارایی‌ها خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام از طریق جمع جبری دریافت وام با بازپرداخت اصل وام که هر دو در طبقه فعالیتهای تأمین مالی صورت جریان وجه نقد به طور مجزا گزارش می شوند، محاسبه می گردد.وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایهمیانگین دارایی‌ها       وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه از افزایش سرمایه در طبقه فعالیتهای تأمین مالی صورت جریان وجه نقد به طور مجزا گزارش می شود.* میانگین دارایی‌ها برابر است با میانگین جمع دارایی‌های سال جاری و سال گذشته. همان طور که ملاحظه می‌شود از میانگین دارایی‌ها جهت تعدیل متغیرها برای حذف آثار اندازه شرکتها استفاده شده است متغیر وابستهبازده سهام = بازده سال آتی که از ابتدای ماه پنجم سال آتی برای یک سال محاسبه می‌شود.محاسبه بازده از ابتدای ماه پنجم سال آتی بدان علت است که صورتهای مالی شرکت حداکثر تا پایان ماه چهارم بعد از سال مالی جاری منتشر شده و در دسترس استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. فرمول محاسبه بازده سهام: از فرمول بازده سهام با احتساب آورده استفاده می‌شود چون در همه شرکتهای مورد بررسی افزایش سرمایه نقدی داریم.نرخ بازده سهام در سال tامقیمت سهام در پایان دوره tقیمت سهام در ابتدای دوره tDPS = سود نقدی پرداختی=R مزیت حق تقدم خرید سهم=S مزیت سهام جایزه=c مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه‌گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدیدرصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی جامعه آماری شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاطر قوانين و الزامات بورس موظف به ارائه اطلاعات در دوره هاي زماني مختلف مي باشند. به همين خاطر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ، که داراي ويژگي هاي زير مي باشند به عنوان جامعه آماري انتخاب مي شوندشرکت جزو شرکتهای سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری مالی نباشد.سال مالی شرکت پایان اسفندماه هر سال باشد.شرکت در آن سال دوره مالی خود را تغییر نداده باشد یعنی اطلاعات تماماً دوازده ماهه باشد.اطلاعات مورد نیاز مربوط به فعالیتهای تأمین مالی در صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی و دارایی‌ها در ترازنامه شرکت اصلی و بازده سهام هر سه موجود باشد.شرکت در طی یک سال فعالیتهای نقدی مربوط به سهام (افزایش سرمایه) و وام (دریافت و یا بازپرداخت اصل وام حداقل یکی و یا هر دو) هر دو را دارا ‌باشد. شرکت در سال مربوطه، جزو شرکتهای راکد نباشد. قلمرو زمانی تحقیق شامل 7 سال از سال 1378 تا 1384 می‌باشد. علت آن است که اطلاعات مورد نیاز در مورد متغیرهای مستقل تحقیق در صورت جریان وجوه نقد گزارش می‌گردد و تهیه و ارائه این صورتحساب بر اساس استانداردهای حسابداری ایران از سال 78 الزامی گردید و چون رابطه متغیرهای مستقل با بازده سال آتی که از ابتدای ماه پنجم سال بعد محاسبه می شود، به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می‌گیرد، پس حداکثر تا سال 84 می‌توان موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار داد نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به صورت جریان وجوه نقد از سیستم نرم‌افزاری تدبیرپرداز، اطلاعات مربوط به دارایی‌ها در ترازنامه از سیستم رهاورد نوین و تدبیرپرداز هر دو (به علت فقدان اطلاعات کامل مربوط به جمع دارایی‌ها در هر دو سیستم) و اطلاعات مربوط به بازده سهام از سیستم رهاورد نوین استفاده شد. برای انجام مشاهده و جمع‌آوری داده‌های آماری با توجه به نوع متغیرهای مستقل از روش مشاهده شرکت- سال استفاده می‌گردد که هر شرکت در هر سال مستقل از سالهای دیگر مشاهده می‌شود و در آن سال بدون ارتباط با سالهای دیگر به شرط دارا بودن ویژگی‌های مد نظر و تعریف شده انتخاب می‌شود.سپس اطلاعات از طریق نرم‌افزار Excell و پس از اعمال تعدیلات لازم وارد نرم‌افزار آماری Eviews 5 شده و با استفاده از رگرسيون حداقل مربعات (Least Square) تجزیه و تحلیل انجام می گیرد. تجزیه و تحلیل داده هاي تحقيقعلائم اختصاری مربوط به متغیرها وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایهخالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وامخالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالیبازده سهام آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک نرمال بودن متغيرها مورد بررسي قرار گرفته است.                                            بین توزیع داده‌ها و توزیع نرمال تفاوت وجود ندارد                                               بین توزیع داده‌ها و توزیع نرمال تفاوت وجود دارد  Tests of NormalityPWMax DNVariable007023  365X1009409  365X2009309  365X12004226  365Yنرمال نمودن داده هابرای نرمال نمودن داده‌ها از عملیات تبدیل استفاده می‌شود. داده‌های تحقیق از x به  تبدیل می‌شوند و سپس دوباره نرمال بودن داده‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرد. Tests of Normality after transformationPWMax DNVariable051985174413  361X1052987106700  362X2069992030803  359X12054994052180  358Y آزمون همبستگی داده ها به منظور تعیین همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتیجه آن در جدول زیر ارائه می شود  آزمونهای اضافی مربوطه در تحقیقات همواره حالتهایی فرض می‌شود که اگر این حالتها وجود نداشته باشد آزمونهای آماری مربوطه مورد تردید قرار می‌گیرد.  ناهمسانی واریانس یکی از فروض در بكارگيري رگرسيون حداقل مربعات یکسان بودن واریانس جملات اجزای اخلال در دوره‌های مختلف است. نقض این فرض مشکلی بنام ناهمسانی واریانس ایجاد می‌کند. . بین واریانسها همسانی وجود دارد بین واریانسها همسانی وجود ندار  White Heteroskedasticity Test855093Probability333896F-statistic852900Probability349632Obs*R-squared خودهمبستگی یکی از مشکلات الگوی رگرسیون حداقل مربعات وجود همبستگی بین جملات پسماند است كه به آن خودهمبستگی مي گويند. مشکل خودهمبستگی می‌تواند به صورت خودبازگشت از مرتبه اول AR (1)، یا مراتب بالاتر و یا به صورت میانگین متحرک MA (q) باشد. برای بررسی وجود این مشکل در این تحقیق در آزمون هر فرضیه، از طریق آماره دوربین -واتسون محاسبه شده در برازش مدل آماری، مسئله خودهمبستگی مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفته است.  تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری فرضیات با توجه به ماهیت فرضیات تحقیق جهت بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام از روش رگرسیون خطی چندمتغیره Pooled LS و از نرم‌افزار Eviews 5 استفاده می‌کنیم. ابتدا از فرضیه‌های فرعی شروع می‌کنیم و در نهایت به فرضیه اصلی می‌رسیم. آزمون فرضیه‌های فرعی  آزمون فرضیه اول بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون فرضیه مزبور مدل آماری زیر برازش شده است:                                                                                         Dependent Variable: Y  Method: Pooled Least SquaresSample (adjusted): 1379 1384  Included observations: 6 after adjustments Cross-sections included: 70  Total pool (unbalanced) observations: 108 Convergence achieved after 4 iterations Cross sections without valid observations dropped VariableCoefficient Errort-StatisticC3390710799792394880000 X1-0.249858232105-1.0764842842AR(1)3180101007651559560021R-squared112367    Mean dependent var250533Adjusted R-squared095460D. dependent var113206E. of regression107667     Akaike info criterion-1.592157Sum squared resid217186    Schwarz criterion-1.517653Log likelihood97646    F-statistic646097Durbin-Watson stat871518    Prob(F-statistic)00191 آزمون فرضیه دوم بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده آتی سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد. برای آزمون فرضیه مزبور مدل آماری زیر برازش شده است:                                                                                    Dependent Variable: YMethod: Pooled Least SquaresSample (adjusted): 1379 1384Included observations: 6 after adjustmentsCross-sections included: 68Total pool (unbalanced) observations: 108Convergence achieved after 6 iterationsCross sections without valid observations droppeVariableCoefficient Errort-StatisticC2523450452395780450000X20060431676800360419713AR(1)3222190978522929240014R-squared094482    Mean dependent var250098Adjusted R-squared077234D. dependent var111645E. of regression10724    Akaike info criterion-1.599975Sum squared resid207707    Schwarz criterion-1.525471Log likelihood39865    F-statistic477858Durbin-Watson stat913108    Prob(F-statistic)005459  تعداد صفحات:70متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود مقاله ارشد حسابداري بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام در بورس


      دانلود مقاله ارشد حسابداري بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام در بورس   بیان موضوعاصولاً واحدهاي تجاری

ادامه مطلب  
مقاله تئوری حسابداري


      مقاله تئوری حسابداري مقدمه‌: تئوری حسابداري مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهاي حسابداري توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداري ر

ادامه مطلب  
اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت هاي مالي(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت هاي مالي


اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت هاي مالي(ترازنامه،سود وزیان،صورت جریان وجوه نقد) و نسبت هاي مالي اسلاید اموزشی تجزیه و تحلیل صورت هاي مالي دارای 72اسلاید و پسوند pptکه قابل وی

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالي شرکت برق


     دانلود مقاله حسابداري پروژه مالي شرکت برق  مقدمه استانداردهاي حسابداري بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالي تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري با هدف تدوین استاندا

ادامه مطلب  
پروژه آماده استاندارهاي حسابداري در ایران


استانداردهاي حسابداري بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالي تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهاي حسابداري با هدف تدوین استانداردهاي حسابداري هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است.دامنه کاربرد استاندار

ادامه مطلب  
بررسي امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتها


بخشی از متن اصلیدر این پایان نامه بررسي امكان تشخیص (شناخت) استفاده از تامين مالي خارج از ترازنامه در شركتهاي پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است که به همراه پروپوزال

ادامه مطلب  
دانلود مقاله بررسي سیستم حسابداري بانك كارآفرین


       دانلود مقاله بررسي سیستم حسابداري بانك كارآفرین فهرست مطالبعنوان                    

ادامه مطلب  
83 دانلود تحقیق: بررسي جامع ویژگی هاي حسابداري دولتی و حسابداري بودجه ای


        فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    147  فصل اول: حسابداري دولتیتعریف حسابداري:حسابداري به انحناء

ادامه مطلب  
مطالعه ارتباط بين ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت هاي مالي شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - 154 صفحه فایل ورد


         (بهترین سایت خرید فایل آماده) بیان مسئله تحقیق(در سرمایه گذاری ریسك و بازده نقش كلیدی دارند.

ادامه مطلب  
گزارش کارآموزی درباره بورس


تعداد صفحه:  51نوع فایل:  Wordفرمت فایل:  docx***  قابل ویـرایش      فهرست مطالبمقدمهسابقه وتاریخچه بورسمی توان تالار هاي بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد1-    بورس کالا2-  &n

ادامه مطلب  
تحقیق درباره بورس اوراق بهادار


تعداد صفحه:  50نوع فایل:  Wordفرمت فایل:  docx***  قابل ویـرایش       فهرست مطالبمقدمهسابقه وتاریخچه بورسمی توان تالار هاي بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد1-    بورس کالا2-&nbs

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري دولتی


       دانلود مقاله حسابداري دولتی  فصل اول: حسابداري دولتیتعریف حسابداري:حسابداري به انحناء گوناگون تعریف شده است.  كامل ترین تعریف فن حسابداري به شرح زیر است:   حسابداري عبارت است از فن ثبت، طب

ادامه مطلب  
دانلود مقاله پروژه مالي در صنعت برق


      دانلود مقاله پروژه مالي در صنعت برق (به صورت فرضی)    بررسي روند نسبتهاي مالي صنعت برق :تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالي به عنوان یك ابزار متداول جهت شناخت نقاط قوت و ضعف یك شركت مورد استفاده قرار

ادامه مطلب  
تحقیق سهام (بورس)


تحقیق سهام (بورس) در حجم 53 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:بورسواژه هاي سرمایه و بازار سرمایه با نام بورس اوراق بهادار مترادف و ملازم شده اند. بورس اصطلاحاً به بازاری یكپارچه از یك نوع یا یك رده كالا گفته می شود. به عنوان مثال بورس طلا

ادامه مطلب  
دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل هاي مدیریتی


     دانلود مقاله تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شركت مانی لذیذ و ارائه تحلیل هاي مدیریتی  فهرست مطالبفصل اول: كلیات تحقیقمقدمه........................................

ادامه مطلب  
تحقیق تفاوت حسابداري عملی و حسابداري دولتی ،113 صفحه،docx


این تحقیق در مورد تفاوت حسابداري عملی و حسابداري دولتی  در 113صفحه و در قالب ورد و شامل تفاوت حسابداري عملی و حسابداري دولتی ،حسابداري دولتی،حسابداري عملی،تعریف حسابداري،حسابداري بازرگانی، اطلاعات حسابداري دولتی،حساب

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد بورس و نقش بورس در اقتصاد


تعداد صفحه:  35نوع فایل:  Wordفرمت فایل:  docx***  قابل ویـرایش    فهرست مطالبمقدمهسابقه وتاریخچه بورسمی توان تالار هاي بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد1-    بورس کالا2-  &

ادامه مطلب  
مقاله انگلیسی حسابداري با ترجمه با عنوان: عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالي و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟


مقاله انگلیسی حسابداري با ترجمه با عنوان: عدم تقارن اطلاعاتی, اهرم مالي و ارزش شرکت: آیا بحران و رشد تاثیر گذارند؟مقاله انگلیسی حسابداري و مالي سال 2016 با عنو

ادامه مطلب  
پایان نامه بررسي رابطه بين سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران


این فایل در 2 قالب ورد و پاور پوینت قابل ویرایش در 60 صفحه می باشد.فهرستفصل اول۱-۱- مقدمه۲-۱- تعریف موضوع۳-۱- اهمیت تحقیق۴-۱- هدف و علت انتخاب موضوع۵-۱- سوابق مربوط۶-۱- فرضیات تحقیق۷-۱- قلمرو مکانی تحقیق۸-۱- ق

ادامه مطلب  
پایان نامه حسابداري دولتی


 فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات109فصل اول: حسابداري دولتیتعریف حسابداري:حسابداري به انحناء گوناگون تعریف شده است. كامل ترین تعریف فن حسابداري به شرح زیر است: حسابداري عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعاليت هاي مالي یك مؤسسه در قال

ادامه مطلب  
تئوری حسابداري (2)


تحقیق تئوری حسابداري (2) در حجم 24 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالي: APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالي را به شرح زیر بیان می‌دارد.1- افشای كامل تغییر در وضعیت مالي.2-

ادامه مطلب  
42 - دانلود پروژه: تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس اوراق بهادار بر ویژگی هاي کیفی اطلاعات در صورت هاي مالي


         فرمت فایل:   ورد – Word و قابل ویرایشتعداد صفحات:    181  چكیده: 1مقدمه:&n

ادامه مطلب  
دانلود روش تحقیق بررسي تبیین عوامل موثر برساختار مالي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران


 دانلود روش تحقیق  بررسي تبیین عوامل موثر برساختار مالي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران با فرمت ورد و قابل ویرایبش تعداصفحات 145مقدمه :محیطی که شرکت ها

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالي حسابداري شركت كامپیوتری طاها


     دانلود مقاله حسابداري پروژه مالي حسابداري شركت كامپیوتری طاها مقدمه پروژه حسابداري حاضر حاصل تحقیق و پژوهش در شركت طاهاكه نمایندگی ماتریكس می باشد واقع در 30 متری سینما سعدی شیراز می

ادامه مطلب  
دانلود پروژه ارتباط بين ریسك سیستماتیك سهام عادی و نسبت هاي مالي شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


 تعداد صفحات : 155 صفحه      -      قالب بندی : word           &

ادامه مطلب  
پایان نامه ی بررسي ارتباط بين نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شركت با بازده سهام در در بورس اوراق بهادار. doc


     (در شركتهاي پذیرفته شده)نوع فایل wordقابل ویرایش 130 صفحه چكیده : این تحقیق كه به عنوان بررسي ارتباط بين نسبت ارزش دفتری

ادامه مطلب  
بررسي ارتباط نسبتهاي صورتهاي مالي جریانهاي نقدی بر بازده سهام


فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات69 كلـیـات -بیان مسئله(مقدمه) به دلیل اهمیت بسزای جریانهاي نقدی درموقعیت هاي واحدهاي اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بينی جریانهاي نقدی به عنوان یكی از اجزا ءلاینف

ادامه مطلب  
دانلود مقاله رابطه نسبتهاي نقدی و تعهد


       دانلود مقاله رابطه نسبتهاي نقدی و تعهد چیکده این تحقیق به بررسي بار اطلاعاتی نسبت هاي مالي تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالي صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی


      دانلود مقاله حسابداري پروژه مالي صنعت چین چین به همراه چارت سازمانی  فهرست مطالب تاریخچه فعاليت....................................................................

ادامه مطلب  
دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربری وحیدبار


       دانلود مقاله نظام حسابداري شركت باربری وحیدبار مقدمهدر چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهاي جدید حسابداري در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهاي بسیاری را در زمینه هاي اقتصادی و باز

ادامه مطلب  
پروژه, بررسي توجیه مالي شرکت سهامی بين المللی محصولات پارس


تعداد صفحات:75فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)فهرست مطالب:مقدمهتوضیحات-حوزه عمل- هدف صورتهاي مالي- مسئولیت صورتهاي مالي- اجزای تشیل دهنده صورتهاي مالي- ملاحظات کلی- ارائه و رعایت رهنمودهاي حسابداري- رویه هاي حسابداري- تداوم ف

ادامه مطلب  
دانلود مقاله حسابداري پروژه مالي طراحی سیستم حسابداري شركت پیمانكاری آب و فاضلاب


      دانلود مقاله حسابداري پروژه مالي طراحی سیستم حسابداري شركت پیمانكاری آب و فاضلاب  مقدمهشركت سهامی عام نمونه (در شرف تأسیس) طراحی سیستم اطلاعاتی خود را به ما

ادامه مطلب  
بورس


بورسفصل اولمقدمهبازار مالي از 2بخش تشکیل شده است : بازار پول وبازار سرمایه دربازارپول اسناد خزانه، اوراق مشارکت وسپرده عرضه می شود  واوراق بهاداری که سررسید آن کمتر از یک سال است معامله می شود .بازار سرمایه اوراق بهاداری که سررسید آن بیشتر از یکسال است معامله می شود و

ادامه مطلب  
مقالات رشته حسابداري با فرمت ورد


       بیش از 190 مقاله رشته حسابداري با فرمت word محتویات این بسته با ارزش به شرح زیر است :مقالات رشته حسابداري با فرمت ورد : استانداردهاي حسابرسی حسابداري اموال و ماشین آلات اجاره اهرمی ارز و یکسان س

ادامه مطلب  
دانلود مقاله ارشد حسابداري اساسنامه شرکت خصوصی حسابداري


      دانلود مقاله ارشد حسابداري اساسنامه شرکت خصوصی حسابداري  فصل اول: بسط و تکامل حسابداري 1- تعاریف حسابداري: در طول سالهاي متمادی تعاریف حسابداري به تدریج تکامل یافته امروزه عمده تری

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد حسابداري در گذر زمان


فورمت فایل:word(قابل ویرایش) تعداد17صحفه    حسابداري با تمدن بشر همزاد است و به اندازه آن قدمت دارد. تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداري به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می گردد و همواره همراه با سایر دانشها ودر پاسخ به نیازهاي ف

ادامه مطلب  
logo-samandehi